კონცენტრატი (5-0 mm)

ელემენტი

შემადგენლობა

Mn

43 %

SiO2

10-15 %

H2O

11 %

Al2O3

2 %

P

0.2 %

CaO

3-4

Fe

1.2-1.3 %

S

0.19-0.2 %

 

 

ზომა

5-0 მმ

 

 

კონცენტრატი (20-5mm)

ელემენტი

შემადგენლობა

Mn

30-32 %

SiO2

20-25 %

H2O

11 %

Al2O3

2.25 %

P

0,2 %

CaO

5-6

Fe

1.4-1.5

S

0.25-0.27

 

 

ზომა

20-5 მმ

 

კონცენტრატი (20-0 mm)

ელემენტი

შემადგენლობა

Mn

37 %

SiO2

15-20 %

H2O

11 %

Al2O3

2.15 %

P

0.2 %

CaO

4-5

Fe

1.3-1.4

S

0.2-0.25

 

 

ზომა

20-0 მმ

  

 

კონცენტრატი (70-0 mm)

ელემენტი

შემადგენლობა

Mn

30-31 %

SiO2

25-28 %

H2O

11-12 %

Al2O3

4-5 %

P

0.15-0.2

CaO

5.5-6.5

Fe

1.5-1.8

S

0.18-0.28

 

 

ზომა

70-0 მმ

Go to top