ფეროსილიკომანგანეზი

ელემენტი

შემადგენლობა

Mn

65 - 74 %

Si

15,1 - 19,9 % მაქს

C

2,5 % მაქს

S

0,03 % მაქს

P

0,1 - 0,5 % მაქს

ზომა

დამკვეთის მოთხოვნის მიხედვით

 

 

FeSiMn (საშუალო ხარისხის)

ელემენტი

შემადგენლობა

Mn

65 - 68 %

Si

16 - 18,5 % მაქს

C

2,0 % მაქს

S

0,04 % მაქს

P

0,20 % მაქს

ზომა

დამკვეთის მოთხოვნის მიხედვით

 

  

FeSiMn (მაღალიხარისხის)

ელემენტი

შემადგენლობა

Mn

72 %

Si

16 - 19,9 % მაქს

C

2,0 % მაქს

S

0,03 % მაქს

P

0,20 – 0,35%

ელემენტი

დამკვეთის მოთხოვნის მიხედვით

 

 

 

 

FeSiMn (მაღალიხარისხის)

Go to top