ტენდერის ნომერი ტენდერის დასახელება შექმნის თარიღი ბოლო ვადა ტენდერის მდგომარეობა
000006807 bearings for CHM 102189 (direct purchase) 2019-07-09 2019-07-16 დახურული
000006805 Cement CHGOK (urgently) 2019-07-09 2019-07-12 დახურული
000006787 Diaphragm for filter machine 2019-07-02 2019-07-08 დახურული
000006786 plasticizer CHGOK 2019-07-02 2019-07-05 დახურული
000006784 вентилятор VENTS TT PRO 315 2019-07-02 2019-07-08 დახურული
000006760 Jost Kingpin 2019-06-26 2019-07-05 დახურული
000006763 Rubber Hoses for Tap Hole Machine for Furnace # 24 ( Direct Purchase ) 2019-06-26 2019-07-04 დახურული
000006750 Household goods (ОФ) 2019-06-25 2019-06-28 დახურული
000006749 furniture Q3 2019-06-25 2019-07-05 დახურული
000006747 Washing and cleaning materials Q3 2019-06-25 2019-07-02 დახურული
000006746 Rubber Cuffs and Motor for Slag Separation Plant ( Direct purchase ) 2019-06-24 2019-06-28 დახურული
000006745 Cuff air distribution 270.313 - ZFZ Q2 2019 (Urgent purchase) 2019-06-24 2019-07-05 დახურული
000006675 Cable Q3 2019-06-24 2019-07-08 დახურული
000006739 Motorola Radios - CHGOK / მოტოროლას ხელის რადიო სადგურები -ჭიათურა 2019-06-21 2019-06-27 დახურული
000006738 cement ZFZ Q3 2019-07-05 2019-07-08 დახურული
000006655 Spare parts for Buldozer D-155 & ZD 320 - CHGOK Q3 2019 2019-06-10 2019-07-10 დახურული
000006724 Refractory Bricks 2019-06-18 2019-07-03 დახურული
000006734 Shell oils a2040501 2019-06-19 2019-06-23 დახურული
000006729 Бромтимоловый синий (сейчас попал на закупку) 2019-06-19 2019-06-21 დახურული
000006725 Sand Q3 CHGOK 2019-06-18 2019-06-21 დახურული
Go to top